Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

«Φρένο» στους πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας...
Απαγόρευση πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας εισάγουν με οδηγία τους προς τους οφειλέτες οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι. Σύμφωνα με την οδηγία, οι οφειλέτες που απειλούνται με κατάσχεση έχουν την δυνατότητα να ...
επωφεληθούν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4224/2013 για το «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης», και να μπλοκάρουν τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικία τους με μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.

Η απαγόρευση αφορά την κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός των οφειλετών, και ισχύει για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση είναι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η δήλωση να υποβληθεί από τον οφειλέτη εντός δύο μηνών από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση. Για τις υποθέσεις, που έχει ήδη επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση, η προθεσμία αρχικά έληγε στις 31.01.2014 και παρατάθηκε μέχρι τις 28.02.2014.

Στην ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος συστήνει στους οφειλέτες να καταθέσουν άμεσα δήλωση υπαγωγής στην ρύθμιση και ζητά από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να παρατείνει την προθεσμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: