Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ρέππας: "Oι υποδομές πρέπει να δημιουργούν προϋποθέσεις επενδύσεων"

Η συνδρομή των μεγάλων έργων υποδομής στην ανάπτυξη των επενδύσεων, ήταν το αντικείμενο της ομιλίας του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτρη Ρέππα, στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, επισημαίνοντας παράλληλα, τη σημασία τους τόσο για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όσο και τη συμβολή τους σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

Ο κ. Ρέππας αφού αναφέρθηκε στην επίδραση των Έργων Υποδομής στην συνολική ανάπτυξη της χώρας και στην κατεύθυνση του συνόλου της επενδυτικής δραστηριότητας, σημείωσε ότι οι υποδομές πρέπει κατά κανόνα να δημιουργούν προϋποθέσεις επενδύσεων και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Ταυτόχρονα πρέπει να επιδιώκονται βασικοί πολιτικοί και οικονομικοί στόχοι, όπως η ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιφερειών, ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η προώθηση νέων δραστηριοτήτων που δεν είναι εύκολο να καλυφθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Σε ότι αφορά τον τομέα των μεταφορών ο κ. Ρέππας είπε πως είναι ένας από τους κλάδους με την μεγαλύτερη συμβολή στην οικονομία, καθώς στις χώρες της ΕΕ παράγει το 10% του πλούτου ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και εξασφαλίζει περισσότερες από δέκα εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επίσης, ο τομέας των επικοινωνιών γνωρίζει αλματώδη άνοδό τα τελευταία χρόνια και οι ανάγκες σε υποδομές δικτύων είναι τεράστιες και επιτακτικές.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που παρατηρούνται από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, προσφυγές και άλλα. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων, πανάκριβες υποδομές, κατασπατάληση πόρων και αρνητική επιρροή στην ανάπτυξη των επενδύσεων.

Στο σημείο αυτό ο κ. υπουργός ΥΜΔ περιέγραψε τους βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των επενδύσεων, μέσα από τα δεδομένα που προκύπτουν εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Αυξάνουμε, είπε, στο 4,2% το ποσοστό για τις δημόσιες επενδύσεις, ανοίγουμε πόλεμο με την σπατάλη του δημόσιου χρήματος που προέρχονται κυρίως από υπερκοστολογήσεις και διαφθορά και παρεμβαίνουμε στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των έργων και ιδιαίτερα στη διαδικασία προγραμματισμού, ανάθεσης, παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.

Πρόσθεσε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η καθιέρωση ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου στον στρατηγικό σχεδιασμό των Υποδομών, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα από τους περιορισμένους πόρους που μπορούν να διατεθούν λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

Καταλήγοντας ο κ. Ρέππας, αφού υπογράμμισε την ανάγκη συμμετοχής και ιδιωτών στην κατασκευή των μεγάλων έργων, σημείωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 14 δις ευρώ με κλασσικά έργα και υγιείς συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο ολοκλήρωσης το 2013.
nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: