Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Η εφορία «φακελώνει» τους ημιυπαίθριους στο Ε1 και βάζει «φωτιά» στα τεκμήρια

Η εφορία «φακελώνει» τους ημιυπαίθριους στο Ε1 και βάζει «φωτιά» στα τεκμήρια
Με ειδικούς κωδικούς που ενσωματώνει στο ανανεωμένο Ε1 –το βασικό έντυπο της εφορίας που θα συμπληρώσουν φέτος τουλάχιστον έξι εκατομμύρια Έλληνες- το υπουργείο Οικονομικών θα καλέσει τους πολίτες που τακτοποίησαν αυθαίρετους ή ημιυπαίθριους χώρους, να δηλώσουν τα επιπλέον τετραγωνικά στην εφορία. Οι επιπλέον χώροι θα συνυπολογιστούν στα τεκμήρια τα οποία θα είναι φέτος αυξημένα κατά 40% τουλάχιστον σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά.

Το ότι οι τακτοποιημένοι χώροι θα συμπεριληφθούν στα τεκμήρια διαβίωσης έχει καταστεί σαφές με εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών από τον περασμένο Μάιο: «η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων υπολογίζονται στον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων κατά την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:… δ) Των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ (Προσδιορισμός του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, καθώς και μιας ή περισσότερων δευτερευουσών κατοικιών, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειάς τους).

Αυτό σημαίνει ότι στους νέους κωδικούς που προστίθενται στο έντυπο της εφορίας (στον πίνακα 5 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 206-208-210 στους οποίους οι φορολογούμενοι που έχουν «τακτοποιήσει» ημιυπαίθριους και αυθαίρετους χώρους θα πρέπει να γράψουν την επιφάνεια των χώρων αυτών) θα εμφανιστεί πλέον το σύνολο των τετραγωνικών του ακινήτου και τα τεκμήρια θα υπολογιστούν ανάλογα.

Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών:

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ως χρόνος τακτοποίησης των χώρων αυτών θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.

2. Oι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.

3. Σε περίπτωση, που παρά την υποχρέωση δήλωσής τους, διαπιστωθεί ότι οι τακτοποιημένοι χώροι δεν δηλώνονται ή δηλώνονται ανακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την τακτοποίησή τους, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.


Αρίστος Οικονομίδης
newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: