Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Υπογράφτηκαν και οι 21 συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία


Οι 21 συμφωνίες, μνημόνια και διακηρύξεις, που υπογράφτηκαν μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, στην πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας είναι οι ακόλουθες.

Κοινή Πολιτική......Διακήρυξη για την σύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας,

Πρωτόκολλο για τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χώρων,

Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα επενδύσεων μεταξύ Invest in Greece και τουρκικού Φορέα Προώθησης Επενδύσεων (ISPAT)

Κοινή Διακήρυξη για την προώθηση της οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.


Κοινή Διακήρυξη συνεργασίας και Μνημόνιο Κατανόησης για θέματα προστασίας δασών


Μνημόνιο Κατανόησης για την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας


Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και του Συμβουλίου Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας -ΤUBITAK.

Κοινή Διακήρυξη για τη συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Μνημόνιο Προθέσεων για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.

Κοινή Διακήρυξη στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Κοινή Διακήρυξη για την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Κοινή Διακήρυξη επί θεμάτων παράνομης μετανάστευσης, ασύλου, οργανωμένου εγκλήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προστασίας του πολίτη.

Κοινή Διακήρυξη για την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους τουρκικών ειδικών διαβατηρίων.

Κοινή Διακήρυξη συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και Κοινή Διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού

Πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο κρατικών ειδησεογραφικών πρακτορείων

Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνική Συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης - ΕΛΟΤ και του αντίστοιχου τουρκικού οργανισμού TSE.

Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και την Ενωσης Τουρκικών Τραπεζών (Banks Association of Turkey)

Αναρτήθηκε από troktiko

Δεν υπάρχουν σχόλια: