Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Μείωση ΑΕΠ κατά 4,6% το γ΄ τρίμηνο
Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 4,6% το 3ο Τρίμηνο του 2010 δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2000) κατά το 3ο τρίμηνο του 2010 παρουσίασε μείωση κατά 4,6% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2009 και μείωση κατά 1,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2010.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 20,0% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2009. Οι κατοικίες μειώθηκαν κατά 17,1%, οι λοιπές κατασκευές κατά 10,4%, ο μηχανολογικός εξοπλισμός κατά 25,4%, και ο εξοπλισμός μεταφορών κατά 33,2%.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,5% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2009. Μείωση καταγράφεται τόσο στη δημόσια κατανάλωση κατά 4,7% όσο και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά 5,8%.

Μείωση κατά 42,2% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Μείωση κατά 17,8% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Μείωση κατά 22,2% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Μείωση κατά 2,6% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν οριακά κατά 0,04%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: