Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Βαριά πρόστιμα στον όμιλο "Ασπίς" από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μεγάλα πρόστιμα επέβαλλε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε εταιρείες του ομίλου της "Ασπίδας", κατόπιν καταγγελιών επενδυτών στα τέλη του 2009.

Αναλυτικά:

- Επέβαλε συνολικό πρόστιμο 1.060.000 ευρώ στις εταιρίες «ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε.» καθώς και στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων για μη παροχή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρακωλύοντας έτσι τη διερεύνηση ενδεχόμενης υποχρέωσης των εταιριών αυτών για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την έκδοση ομολογιών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλήφθηκε της υπόθεσης κατόπιν καταγγελιών επενδυτών στα τέλη του 2009.

Ειδικότερα επέβαλε πρόστιμο από 250.000 ευρώ στην εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και στον κ. Παύλο Ψωμιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, 100.000 ευρώ στην κα Μαρία Ψωμιάδη και 80.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Λουλουδάκη, μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας.

Επίσης, επέβαλε πρόστιμο από 150.000 ευρώ στην εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε.» και στον κ. Βασίλειο Τσιρίκο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της καθώς και πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στην κα Μαρία Ψωμιάδη και 30.000 ευρώ στον κ. Ανέστη Γιαννούση, μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.
nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: