Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Αποτυχία για την Ελλάδα προεξοφλούν οι αγορές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟ σηµείο από την υιοθέτηση του Μνηµονίου βρίσκεται αυτήν τη στιγµή η οικονοµία της χώρας, υποστηρίζουν τραπεζικοί κύκλοι, διαπιστώνοντας καθυστέρηση καιολιγωρία στην εφαρµογή των διαρθρωτικών αλλαγών, πουσυνδυάζεταιµε την αναποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης σ’ ένα εκρηκτικό για τη χώρα µείγµα.

Οπως επεσήµαινε κορυφαίος τραπεζίτης, «οι αγορές προεξοφλούν αποτυχία» για την Ελλάδα, καθώς όχι µόνο δεν βλέπουννα προχωρούν κρίσιµα ζητήµατα, όπως π.χ. η µείωση του µεγέθους του δηµοσίου τοµέα, µε συγχωνεύσεις φορέων, αλλά γίνονται µάρτυρες έντονων αντιδράσεωνµεταξύ άλλων στο σχέδιο γιαιδιωτικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ,κάτι που θεωρούν παράλογο για µια υπερχρεωµένη χώρα, όπως η Ελλάδα.

Οι αγορές είναι, βεβαίως, συστηµατικά αρνητικές, αλλά είναι γεγονός ότι την περίοδο αυτή το κλίµα δυσπιστίας και ανησυχίας έχει απλωθεί, καθώς διαπιστώνεται και έλλειψη συνοχής των µελών της κυβέρνησης στο θέµα του Μνηµονίου.

«Μόνο... δυόµισι υπουργοί υποστηρίζουν το Μνηµόνιο», έλεγε χαρακτηριστικά η ίδια τραπεζική πηγή, ενώ άλλος τραπεζίτης παρατηρούσε ότι «η προσωπική ατζέντα των υπουργών έχει µπει πλέον πάνω από τη συλλογική», καθώς ο καθένας φροντίζει να πάρει τις αποστάσεις του από µια πολιτική που αυτήν τη στιγµή έχει µεγάλο πολιτικό κόστος καιδεν δείχνει να έχει προοπτικές επιτυχίας.

Ανησυχίαεκφράζουν εξάλλου και πηγές του∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, επισηµαίνοντας ότι οι αντιδράσεις πουεκδηλώνονται τελευταία, µεταξύ άλλων από συνδικαλιστικές οργανώ σεις,ως προς τηνεφαρµογή του Μνηµονίου είναι ανεύθυνες και δίνουντροφή σε «όλους αυτούς που θέλουν να πετάξουν την Ελλάδα έξω από την ευρωζώνη». Οπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση έναντι του Μνηµονίου. Αν δεν τοεφαρµόσει η Ελλάδα, δεν θα βρει πηγές χρηµατοδότησης, θα υποχρεωθεί να αναδιαπραγµατευθεί το χρέος της και τότε οι αγορές θα τηναποκλείσουν για πολλά χρόνια, όπως συνέβη µε την Πολωνία που έκανε 20 χρόνια για να ξαναβγεί στις αγορές.

Στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όπως και σε επιχειρηµατικούς κύκλους στην Αθήνα, δεν θεωρούν ότι η εικόνα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη είναι τόσο δραµατική όσο εµφανίζεται. Επισηµαίνουν ότι όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις παραγγελίες της βιοµηχανίας και τις εξαγωγές, είναι βάσιµη η ελπίδα να αρχίσει σταδιακά η ανάκαµψη στο τέλος του 2011. Αλλά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, υποστηρίζουν οι ίδιοι κύκλοι, πρέπει να επιδειχθεί σταθερότητα στην εφαρµογή του Μνηµονίου, να εφαρµοστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών σταδιακά. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αντιπροσωπεία της τρόικας Σερβάζ Ντερούζ είπε κατά την τελευταία επίσκεψή τουστην Αθήνα ότι η Ελλάδα θαέπρεπε κανονικά να κάνει κάτι παραπάνω απ’ όσα επιβάλει το Μνηµόνιο, αντί να ανταποκρίνεται µετά βίας στις υποχρεώσεις της.

Τραπεζικοί και επιχειρηµατικοί κύκλοι καταλογίζουν λάθος στην κυβέρνηση επειδή καλλιέργησε υπερβολική αισιοδοξία για τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου. Υπάρχει, ωστόσο, η εκτίµηση ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει τελικά και την επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης του δανείου της και τη µείωση του επιτοκίου και ίσως και κάποια δυνατότητα επαναγοράς χρέους, µε δανεισµό από το ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Ωστόσο, οι ίδιοι τονίζουν ότι ακόµη κι ένα καλό ευρωπαϊκό πακέτο δεν πρέπει να δηµιουργήσειψευδαισθήσεις ότι η εφαρµογή του Μνηµονίου µπορεί να χαλαρώσει. Γιατί όπως λένε, αν –όπως φαίνεται πιθανότερο αυτήν τη στιγµή – πάρουµε νέο δάνειο το 2012, το Μνηµόνιο θα παραταθεί για πολύ ακόµη. Αλλωστε, την ίδια πολιτική θα έπρέπε να εφαρµόσει η χώρα ακόµη και χωρίς Μνηµόνιο,συµπληρώνουν πηγές του ∆ΝΤ.

Σε κάθε περίπτωση, η τρόικα καταγράφει ήδη το κάθε βήµα της κυβέρνησης, ενόψει της επόµενης δόσης, που – σύµφωνα µε τις παραδόσεις του ∆ΝΤ – θα αποφασιστεί µε µεγαλύτερη αυστηρότητα σε σύγκριση µε τις πρώτες τέσσερις. Τα καµπανάκια χτύπησαν ήδη στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και για όποιον δεν το κατάλαβε, στέλεχος της τρόικας διευκρίνισε, σε ανεπίσηµη συζήτηση στην Αθήνα, ότι σεπερίπτωση που δενεπιτευχθούν οι στόχοι δεν προβλέπεται δυνατότητα µειωµένης δόσης, αλλά διακοπή της χρηµατοδότησης.

Ελλειψη συνοχής διαπιστώνεται ανάµεσα στα µέλη της κυβέρνησης στο θέµα του Μνηµονίου

Τα δεδοµένα για το δηµόσιο χρέος

Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει περίπου το 50% των εσόδων της για τοκοχρεολύσια. αυτό από µόνο του περιορίζει τις δυνατότητές της και να δανειστεί περαιτέρω από τις αγορές, και να επενδύσει στην ανάπτυξη, και να προβεί σε δραστικές περαιτέρω περικοπές δαπανών.

οι δόσεις που λαµβάνει από το πρόγραµµα των 110 δισ. ευρώ της Ε.Ε. και του ∆Ντ, της επιτρέπουν να µείνει εκτός αγορών και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της µέχρι και το πρώτο τρίµηνο του 2012. από εκεί και πέρα, αν δεν έχει πρόσβαση στις αγορές καθίσταται ουσιαστικά χρεοκοπηµένη. το δηµόσιο χρέος της χώρας ήταν 142,5% του ΑΕΠ το 2010 και η εξέλιξή του προβλέπεται ως εξής: 153,8% το 2011, 159,4% το 2012, 158,9% το 2013 και 156,2% το 2014.

οπως επισηµαίνει και η έκθεση της Κοµισιόν ενόψει της εκταµίευσης της τέταρτης δόσης, το διάστηµα 2013 – 2015 η Ελλάδα πρέπει να αντλήσει σηµαντικά κεφάλαια από τις αγορές για να ξεπληρώσει δάνεια που έχει λάβει.

Συγκεκριµένα, το 2013 πρέπει να βρει 57 δισ.

ευρώ, το 2014 81 δισ.

ευρώ και το 2015 73 δισ. ευρώ – έργο τιτάνιο έως αδύνατο. .tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: